responsabilitat social

A PrintMakers som sensibles a les necessitats de les persones més desfavorides. Col·laborem de manera activa en la donació de material de papereria (llibretes, material de formació, ordinadors), joguines en la campanya de reis (Fundació Pare Manel), així com en la lluita contra la malària (Malària 40), menjadors socials (Projecte ALPAN), i la construcció de pous d’aigua potable a Guinea Bissau i Madagascar (Rotary Internacional).